21 de juliol de 2017

INJUSTES CONDEMNES MARROQUÍS A SAHARAUIS

[En catalán, abajo en español] 

El 19 de juliol s’ha condemnat al Marroc a 20 activistes saharauis amb penes de cadena perpètua, 30 i 20 anys per haver participat en una mena d’”acampada 15M” al Sàhara Occidental. 

Després de ser una colònia espanyola, el Sàhara Occidental va ser ocupat militarment pel Marroc el 1975. Els saharauis viuen marginats en la seva pròpia terra, així que el 10 octubre de 2010 es va iniciar una acampada de 20.000 saharauis a la zona de Gdeim Izik, per reclamar els drets socials, polítics i econòmics dels saharauis. De fons hi havia la reivindicació del seu dret d’autodeterminació, reconegut per l’ONU però impedit sistemàticament pel Marroc. 

El govern marroquí va començar a dir que s’havia de desallotjar el campament perquè estava organitzat per criminals que retenien els acampats per la força, i el 8 de novembre de 2010 ho va portar a terme violentament, cosa que va provocar disturbis en tot el territori. Dels 300 saharauis detinguts, se’n va seleccionar 24 per ser coneguts activistes. Se’ls imputava haver mort 11 policies marroquins. Però no és molt creïble que morissin 4 saharauis i 11 policies ben protegits i armats. A més, d’aquests suposats policies morts no se n’ha vist mai les famílies, ni se’n coneixen els noms, ni se’ls ha fet autòpsies.

El 2013, un tribunal militar va condemnar-los a cadenes perpètues, 30 i 20 anys sense aportar proves ni establir vinculació entre els processats i els morts. Després de crítiques per part d'organismes internacionals de defensa dels drets humans, el Marroc va anul·lar el judici i ara un tribunal civil de Salé ha ratificat pràcticament les mateixes penes que el tribunal militar.

Us imagineu que us empresonessin de per vida per haver participat al 15M? Espanya ha d’afrontar que va descolonitzar incorrectament el Sàhara Occidental donant lloc a l’ocupació il·legal per part del Marroc.[En español]


INJUSTAS CONDENAS MARROQUIES A SAHARAUIS

El 19 de julio se ha condenado en Marruecos a 20 activistas saharauis con penas de cadena perpetua, 30 y 20 años por haber participado en una especie de "acampada 15M" en el Sahara Occidental.

Después de ser una colonia española, el Sáhara Occidental fue ocupado militarmente por Marruecos en 1975. Los saharauis viven marginados en su propia tierra, así que el 10 octubre de 2010 se inició una acampada de 20.000 saharauis en la zona de Gdeim Izik, para reclamar los derechos sociales, políticos y económicos de los saharauis. De fondo estaba la reivindicación de su derecho de autodeterminación, reconocido por la ONU pero impedido sistemáticamente por Marruecos.

El gobierno marroquí empezó a decir que había que desalojar el campamento porque estaba organizado por criminales que retenían los acampados por la fuerza, y el 8 de noviembre de 2010 lo llevó a cabo violentamente, lo que provocó disturbios en todo el territorio. De los 300 saharauis detenidos, se seleccionó 24 por ser conocidos activistas. Se les imputaba haber matado 11 policías marroquíes. Pero no es muy creíble que murieran 4 saharauis y 11 policías bien protegidos y armados. Además, de estos supuestos policías muertos no se ha visto nunca sus familias, ni se conocen sus nombres, ni se les ha hecho autopsias.

En 2013, un tribunal militar los condenó a cadenas perpetuas, 30 y 20 años sin aportar pruebas ni establecer vinculación entre los procesados ​​y los muertos. Después de críticas por parte de organismos internacionales de defensa de los derechos humanos, Marruecos anuló el juicio y ahora un tribunal civil de Salé ha ratificado prácticamente las mismas penas que el tribunal militar.

¿Te imaginas que te encarcelaran de por vida por haber participado en el 15M? España debe afrontar que descolonizó incorrectamente el Sahara Occidental dando lugar a la ocupación ilegal por parte de Marruecos.


(Carta 460)

9 de febrer de 2017

UN PERIODISTA CATALÀ ÉS EXPULSAT DEL SÀHARA OCCIDENTAL OCUPAT PEL MARROC

[En catalán, abajo en español]


Bernat Millet, fotoperiodista català
El Bernat Millet és un fotoperiodista freelance (http://www.bernatmillet.com) que pretenia realitzar un reportatge fotogràfic sobre el poble saharaui. Per això va viatjar al Marroc i el 7 de febrer de 2017 va agafar un autobús des de la ciutat marroquina de Marrakesh fins a El Aaiún, capital del Sàhara Occidental. La primera nit va dormir a un hotel i, l'endemà, va contactar amb Ahmed Ettanji, president de l'Equip Media (un grup d'activistes-periodistes que intenta documentar els abusos de drets humans que tenen lloc al Sàhara Occidental ocupat per Marroc des de fa 40 anys, http://www.emsahara.com/?lang=es) i va anar a casa seva. 

Sembla ser que, com tots els estrangers que entren al Sàhara Occidental, va ser seguit per la policia marroquí i, en veure que el periodista català visitava la casa d'un activista saharaui proindependència, la policia va estar vigilant la casa tota la tarda i a la nit. 

Quan a les 00:30 del 9 de febrer de 2017, els activistes el volien portar en cotxe a una altra casa més segura, la policia els va interceptar i, a crits, van detenir al Bernat Millet i als quatre activistes de l'Equip Media que l'acompanyaven (Ahmed Ettanji, Brahim Laajil, Mohamed Saleh Zarouali i Bachar Mohamed Hamadi). Fins i tot van acudir dues furgonetes d'antiavalots per practicar la detenció sense resistència. Van fer entrar a crits i empentes a Bernat Millet a una furgoneta policial i el van portar a unes dependències policials.

Allí va ser interrogat durant tres hores i li van fer esborrar fotografies i es van quedar el seu mòbil durant tota l'entrevista. Li van dir que l'Ahmed Ettanji és un separatista, un traidor i una mala persona (Ahmed Ettanji és activista no-violent d'arrel gandhiana). Després, Bernat Millet va ser expulsat fins a Agadir, fora del territori ocupat del Sàhara Occidental. Per altra banda, al cap d'unes hores també van alliberar els activistes saharauis. 


Ahmed Ettanji, President de l'Equip Media saharaui
El Marroc practica sistemàticament l'expulsió de periodistes del Sàhara Occidental i persegueix amb duresa els periodistes saharauis que intenten explicar el que passa al Sàhara Occidental ocupat. Sembla ser que el que Marroc exposa, que en el territori del Sàhara es compleixen els drets humans i no hi ha cap tipus de vulneració, no deu ser tan veritat si no deixa que els periodistes puguin corroborar-ho o desmentir-ho. 

El Sàhara Occidental, hereu d'una mala descolonització per part de la metropoli espanyola, té dret a ser independent del Marroc que els ocupa des de fa 40 anys. Tota la meva solidaritat amb els saharauis i amb el periodista català i la meva indignada denuncia de la vulneració de la llibertat d'expressió i de l'exercici del periodisme lliure en els territori saharaui ocupat pel Marroc.
Es pot veure com detenen a Bernat Millet, a mitja nit, en els carrers de la capital saharaui d'El Aaiún: http://www.youtube.com/watch?v=Yh5mUZYTB2I
[En español]

UN PERIODISTA CATALÁN ES EXPULSADO DEL SÁHARA OCCIDENTAL OCUPADO POR MARRUECOS

Bernat Millet es un fotoperiodista freelance (http://www.bernatmillet.com) que pretendía realizar un reportaje fotográfico sobre el pueblo saharaui. Por eso viajó a Marruecos y el 7 de febrero de 2017 tomó un autobús desde la ciudad marroquí de Marrakesh hasta El Aaiún, capital del Sahara Occidental. La primera noche durmió en un hotel y, al día siguiente, contactó con Ahmed Ettanji, presidente del Equipo Media (un grupo de activistas-periodistas que intenta documentar los abusos de derechos humanos que ocurren en el Sahara Occidental ocupado por Marruecos desde hace 40 años, http://www.emsahara.com/?lang=es) y fue a su casa.

Parece ser que, como todos los extranjeros que entran en el Sahara Occidental, fue seguido por la policía marroquí y, al ver que el periodista catalán visitaba la casa de un activista saharaui pro-independencia, la policía estuvo vigilando la casa toda la tarde y la noche.

Cuando las 00:30 del 9 de febrero de 2017, los activistas querían llevar en coche a otra casa más segura, la policía los interceptó y, a gritos, detuvieron al Bernat Millet y los cuatro activistas del Equipo Media que la acompañaban (Ahmed Ettanji, Brahim Laajil, Mohamed Saleh Zarouali y Bachar Mohamed Hamadi). Incluso acudieron dos furgonetas de antidisturbios para practicar la detención sin resistencia. Hicieron entrar a gritos y empujones a Bernat Millet en una furgoneta policial y lo llevaron a unas dependencias policiales. 

Allí fue interrogado durante de tres horas y le hicieron borrar fotografías y se quedaron con su móvil durante toda la entrevista. Le dijeron que Ahmed Ettanji es un separatista, un traidor y una mala persona (Ahmed Ettanji es activista no-violento de raíz gandhiana). Después, Bernat Millet fue expulsado hasta Agadir, fuera del territorio ocupado del Sahara Occidental. Por otra parte, al cabo de unas horas también liberaron los activistas saharauis.

Marruecos practica sistemáticamente la expulsión de periodistas del Sahara Occidental y persigue con dureza a los periodistas saharauis que intentan explicar lo que ocurre en el Sahara Occidental ocupado. Parece ser que lo que Marruecos expone, que en el territorio del Sahara se cumplen los derechos humanos y no hay ningún tipo de vulneración, no será tan verdad si no deja que los periodistas puedan corroborarlo o desmentirlo.

El Sáhara Occidental, heredero de una mala descolonización por parte de la metrópoli española, tiene derecho a ser independiente de Marruecos que los ocupa desde hace 40 años. Toda mi solidaridad con los saharauis y con el periodista catalán y mi indignada denuncia de la vulneración de la libertad de expresión y del ejercicio del periodismo libre en los territorio saharaui ocupado por Marruecos.

Se puede ver como detienen a Bernat Millet, a media noche, en las calles de la capital saharaui de El Aaiún: http://www.youtube.com/watch?v=Yh5mUZYTB2I

(Carta 459)

9 de novembre de 2016

TRUMP, HILLARY I BERNIE SANDERS


Normal que tothom parli de les eleccions d'EEUU, és el país més influent del món encara... i fins i tot, donada la rellevancia que té, ens haurien de deixar votar-hi.

Donald Trump, actual President dels EEUU
La victòria de Trump ens ha sorprès, cert, però no és primera sorpresa que ens arriba d'aquell país. Alguna cosa profunda hi està succeint a nivell social que no acabem de comprendre perquè ara hagi passat això i, també, perquè fa uns mesos, Bernie Sanders, un candidat que s'autoproclamava socialista i amb un discurs dur contra les pràctiques capitalistes abusives, va rivalitzar, fins l'últim moment, amb Hillary Clinton en les primàries demòcrates. Això va ser sorprendent perquè, en la societat nordamericana, sempre s'ha demonitzat fins a l'extrem el comunisme i el socialisme. Però, al mateix temps, és font d'esperança, comprobar que hi ha tanta població d'esquerres contraria als valors i les polítiques que porten endavant els Estats Units. Això ho hem de tenir present en moments, com l'actual, en que veiem el panorama bastant negre. Hi ha esperança...

Parlant amb nordamericans que no t'ho esperaries he sentit dir, moltes vegades, que Obama ha estat un desastre. Això sorprèn aquí perquè Obama es veu amb bastant bons ulls, entre el seu estil, lo del Medicare, etc... I per exemple, en el tema del Sàhara Occidental que conec una mica, l'administració d'Obama ha estat la primera a demanar que cal que es monitoritzin externament els drets humans en l'ocupació marroquina del Sàhara Occidental, cosa que va fer enfadar molt a un Marroc acostumat a plantejaments nordamericans inequívocament pro-marroquins. I aquests mateixos nordamericans veien horrorós que guanyés Hillary. Recordo haver preguntat a un nordamericà que semblava progre: "Què està passant als EEUU amb aquests candidats que hi ha?" i ell respondre'm: "Sí, sí, tens tota la raó, als Estats Units estem escandalitzats també. Si guanya serà un desastre. A nivell econòmic i a nivell de drets i de tot serà un apocalipsi. Pot ser que hi hagi una guerra interna als EEUU. Esperem que no guanyi Hillary Clinton...". I jo, atònit i sense entendre res, interrompre'l preguntant: "T'has equivocat, no? Has volgut dir 'si guanya Trump', oi?". I efectivament ell respondre: "No, si guanya Hillary Clinton el país s'enfonsarà en la crisis i seguirà degradant-se, necessitem algú amb idees clares com Trump". Em vaig quedar a quadres. Ell em deia que tot l'establishment econòmic, polític i mediàtic volia que guanyés Clinton, que ella representava els poders econòmics que hi havia al país.

Hillary Clinton i Bernie Sanders en un debat demòcrata
Quan vaig investigar una mica el tema, vaig comprovar que, en això, tenia raó i que, tret d'un moment inicial en que certs mitjans van donar canxa a Trump perquè era xocant i sorprenent, un cop es va veure que podia realment guanyar, tot l'establishment ha apostat per Hillary, una candidata del sistema i que no generarà estirabots ni turbulències inesperades, és a dir que mantindrà l'status quo que ja els és favorable als poders financers. El que em sorprèn és que es percebi que Trump és alguna cosa diferent i que no representarà també el mateix sistema que ha regit als Estats Units fins ara.

Cal recordar que Hillary tampoc era una santa. Forma part del pitjor dels demòcrates, el partit de centredreta del sistema bipartidista nordamericà, que s'enfronta, com si fossin enemics, amb el partit de dretes republicà. Un sistema que, ara uns ara els altres, tira endavant el mateix sistema econòmic i geopolític al món. També era una aliada ferma de l'Aràbia Saudí, del Marroc,... països que no són precisament models exquisits de respecte dels drets humans. També va ser una ferma instigadora de la intervenció estrangera a Líbia, amb motivacions d'autopromoció personal, una opció bèl·lica que va acabar de desestabilitzar una zona on estaven emergint i tenint petits triomfs les mobilitzacions ciutadanes a favor del canvis socials i democràtics i que, la implicació estrangera, van empènyer la zona en una deriva cap a cruentes guerres i auge dels extremismes, com veiem en carn viva a Siria. Tampoc donava molta confiança això que tot l'establisment, aquell que Bernie Sanders proposava de controlar, apostés tan obertament per Hillary Clinton. Però està clar que molta gent ha votat Hillary per intentar frenar Trump. Fins i tot, molta gent que preferia Sanders, va acabar recolzant Hillary, i el seu candidat a vicepresident de dretes, amb l'argument que ella podia esgarrapar més vots republicans a Trump que un Sanders massa a l'esquerra. Ara mateix i veient com han anat les coses, no és tan clar que Sanders no hagués sigut millor candidat perquè precisament, el que deu haver ajudat més a Trump ha estat que es percebés Clinton com la continuïtat de tot el que fastigueja i, en canvi, Trump com un fuet antipolític i antiestablishment amb les agalles que calen per revertir totes les frustracions del nordamericà blanc mig.

Però no confonguem el Trump que demanava el vot amb el Trump que governarà. No té perquè ser el mateix. La política actual és marketing i ell pot acabar fent coses diferents de les que ha promès sense problemes. També té l'estomac per fer això. Evidentment el personatge fa força por. És un milionari arrogant, masclista, xenòfob i ens espanta als que volem un món més just, estable i en el que es respectin els drets humans, i farà algunes animalades, segur, i ens farà patir que una persona així tingui el botó nuclear a les mans, però també intueixo que Trump ha fet servir l'esquer de l'antipolítica i de l'antiestablishment com una manera per capitalitzar vot, però que, una vegada esdevingut President dels Estats Units d'Amèrica, no farà coses gaire diferents als altres Presidents dles Estats Units. Espero no equivocar-me... Sí hi haurà un gran retrocés a nivell de drets socials, una reducció de polítiques socials, un enfortiment del neoliberalisme i una diplomàcia molt arrogant, impositiva, indiferent als drets humans i que pot ocasionar guerres, en la línia del que ja ve fent EEUU des de Reagan, però que no seran tan desestabilitzadores com "el personatge Trump" faria preveure, pel simple motiu que és un país massa poderós perquè es pugui escapar de les polítiques que beneficien els poders fàctics nordamericans i mundials, als que també els convé cert ordre internacional, i també perquè Trump, un multimilionari capitalista, no crec que tingui la vocació ni la motivació de canviar aquest sistema que EEUU representa.

Fins i tot és possible que, l'experiència desagradable de tenir Trump a la Presidència durant quatre anys, aplani el terreny per a un futur candidat socialista en el Partit Demòcrata de l'estil Bernie Sanders...


(Carta 459)

Publicat com a mínim a: El Periódico de Catalunya, L'independent de Barberà, Circ de Tarragona.

30 de setembre de 2016

LA POLICIA MARROQUÍ DETÉ DOS PERIODISTES SAHARAUIS DE L'EQUIPE MEDIA

[En catalán, abajo en español]


Brahim Laajail i Amidan Said, periodistes saharauis detinguts pel Marroc
Amidan Said i Brahim Laajail han estat detinguts a les 14h30 del 30 de setembre a la ciutat marroquina de Guelmim i es troben incomunicats i en lloc desconegut.

Són periodistes saharauis de l'Equipe Media (http://www.emsahara.com, @EquipeMedia2011). Aquesta organització intenta documentar tota la repressió de la policia marroquí contra els saharauis en el territori ocupat del Sàhara Occidental.

El Sàhara Occidental està actualment ocupat pel Marroc des que, el 1975, Espanya va abandonar la seva colònia sense permetre que els saharauis formessin el seu propi estat. Marroc es va envair el territori i se'l va apropiar amb el consentiment d'Espanya. Actualment el Sàhara Occidental és la última colònia a l'Àfrica. Des de 1991, any en que es va acabar la guerra entre els saharauis i els marroquins, resta pendent la celebració d'un referèndum d'autodeternimació auspiciat per l'ONU, però el Marroc no ha parat de posar entrebancs i el referèndum està embarrancat.

En els 40 anys d'ocupació, el Marroc aprofita per explotar les riqueses del Sàhara Occidental (fosfats, pesca, petroli...), margina socialment als saharauis a la seva pròpia terra i reprimeix tot intent de reivindicació per part dels saharauis. L'Equipe Media va néixer per explicar a tot el món els abusos de drets humans que el Marroc practica en el territori i s'han convertit en blanc de la repressió marroquí.

Com tots els universitaris saharauis, Amidan Said i Brahim Laajail viatjaven amb autobus des del Sàhara Occidental fins a Agadir, ja al Marroc, a 600 Km, per cursar estudis universitaris, ja que al Sàhara Occidental no hi ha universitats. Han estat detinguts per la policia marroquí durant el trajecte, en el seu pas per la ciutat marroquina de Guelmim. Abans de ser detinguts, Amidan Said ha pogut enviar un sms als seus companys de l'Equipe Media explicant que eren detinguts. Des de llavors, no se sap res d'ells i la policia local de Guelmim nega que siguin a les seves dependencies policials.

Fins quan Espanya tancarà els ulls davant els abusos de drets humans del Marroc i li permetrà l'ocupació d'un territori que Espanya va descolonitzar incorrectament, pel que segueix sent la responsable del territori davant la llei internacional.[En español]


LA POLICÍA MARROQUÍ DETIENE DOS PERIODISTAS SAHARAUIS DEL EQUIPE MEDIA

Amidan Said y Brahim Laajail han sido detenidos a las 14h30 del 30 de septiembre en la ciudad marroquí de Guelmim, y estan incomunicados en paradero desconocido. 

Son periodistas saharauis del Equipe Media (http://www.emsahara.com, @EquipeMedia2011). Esta organización intenta documentar toda la represión de la policía marroquí contra los saharauis en el territorio ocupado del Sáhara Occidental. 

El Sáhara Occidental está actualmente ocupado por Marruecos desde que, en 1975, España abandonó su colonia sin permitir que los saharauis formaran su propio estado. Marruecos invadió el territorio y se lo apropió con el consentimiento de España. Actualmente, el Sáhara Occidental es la última colonia en África. Desde 1991, año en que se terminó la guerra entre los saharauis y los marroquíes, queda pendiente la celebración de un referéndum de autodeternimació auspiciado por la ONU, pero Marruecos no ha parado de poner obstáculos y el referéndum está embarrancado. 

En los 40 años de ocupación, Marruecos aprovecha para explotar las riquezas del Sáhara Occidental (fosfatos, pesca, petróleo...), margina socialmente a los saharauis en su propia tierra y reprime todo intento de reivindicación por parte de los saharauis. Equipe Media nació para explicar a todo el mundo los abusos de derechos humanos que Marruecos practica en el territorio y se han convertido en blanco de la represión marroquí. 

Como todos los universitarios saharauis, Amidan Said y Brahim Laajail viajaban en autobús desde el Sáhara Occidental hasta Agadir, ya en Marruecos, a 600 Km, para cursar estudios universitarios, ya que el Sahara Occidental no hay universidades. Han sido detenidos por la policía marroquí durante el trayecto, en su paso por la ciudad marroquí de Guelmim. Antes de ser detenidos, Amidan Said ha podido enviar un sms a sus compañeros del Equipe Media explicando que estaban siendo detenidos. Desde entonces, no se sabe nada de ellos y la policía local de Guelmim niega que esten en sus dependencias policiales. 

Hasta cuando España cerrará los ojos ante los abusos de derechos humanos de Marruecos y le permitirá la ocupación de un territorio que España descolonizó incorrectamente, por lo que sigue siendo la responsable del territorio ante la ley internacional.

13 de juny de 2016

¿QUÉ SE ESTÁ MOVIENDO EN EL SÁHARA OCCIDENTAL? UNA PROPUESTA CONCRETA PARA LAS CIUDADES DEL CAMBIO, LA CUP Y LA IZQUIERDA

[Articulo publicado en la revista digital EL CRÍTIC. Podeis leer el original aquí]


Xulio Ferreiro, Ada Colau y Manuela Carmena / AHORA EN COMÚN
Cuando hablas con los saharauis y les preguntas quien tiene la llave para solucionar la ocupación que sufre su país por parte de Marruecos, la respuesta te deja atónito. Todos coinciden en que la solución a su problema está en manos del Estado español. La primera vez que lo escuché, no me lo podía creer, porque se que en España nadie lo tiene presente y que tratamos el Sáhara Occidental de una manera tan alejada como con Palestina o el Kurdistán. En cambio, en este conflicto estamos directamente involucrados según la legislación internacional como "potencia colonial administradora".

Posiblemente lo que nos pasa es que el lío con esta ex colonia, conocida entonces como la provincia 53, es debido al franquismo y queremos ver aquel oscuro período como de otra época. Una época que más bien queremos olvidar. Pero esto no nos esgrime de la responsabilidad de lo ocurrido ni de la responsabilidad de formar parte de la solución.


En la misma línea, desde Cataluña, podemos tener la tentación de pensar que es un problema español y querernos sentir al margen, pero por nuestro pasado común y, sobre todo, mientras seguimos siendo parte de ese Estado, tenemos el derecho y el deber de exigir que las instituciones que pagamos contribuyan a resolver este problema.


Y el problema ha sido que el PP, el PSOE y CiU han apoyado inequívocamente a Marruecos, debido a los intereses económicos de empresarios instalados en el país vecino, por la pugna con Ceuta y Melilla, y por la importancia del reino aluita en el control de la inmigración y la supuesta contención del terrorismo. Pero los nuevos partidos que están surgiendo y que quieren revertir lo que hizo el franquismo, también deben contribuir a revertir el daño que el franquismo causó fuera de nuestras fronteras.


Y viendo que el Estado español no ha tomado una postura en este conflicto durante los últimos 40 años, ¿podrían las 'Ciudades del Cambio' (Barcelona, ​​Madrid, Cádiz, Valencia, A Coruña, Badalona, ​​Berga, etc...) reconocer oficialmente el Sáhara Occidental como país?


Sería un ejemplo más de lo que el municipalismo puede adelantarse respecto a lo que estatalmente no se aborda todavía. El hecho de que las ciudades más importantes del Estado, como son Madrid, Barcelona y las que se sumaran, reconocieran el Sáhara Occidental provocaría un terremoto internacional de dimensiones colosales en la línea del derecho internacional y del respeto de los Derechos Humanos, y pondría en cuestión la posición de Marruecos. Al mismo tiempo, Marruecos no podría castigar estas ciudades como sí podría castigar una cobarde España que se ha dejado amenazar una y otra vez. 


El Sáhara Occidental, un conflicto olvidado

Campamentos saharauis / Foto: José Yeray Martin Perdomo
Haciendo un breve repaso histórico para despistados, a la muerte de Franco y viendo que, tarde o temprano habría que descolonizar el Sáhara Español en consonancia con el movimiento continental, España entregó el territorio y la población a Marruecos y Mauritania. Para que entendamos la gravedad del acto podemos hacer un paralelismo: Imagínese una hipotética situación en la que España, harta del independentismo catalán y viendo que acabará perdiendo el territorio, decide entregar Cataluña a Francia a cambio de algunas contrapartidas. Por mucho que Cataluña esté dentro de España, esto no faculta al Estado para poder entregar el territorio y sus habitantes sin consultar a la población afectada. Pues España hizo lo mismo con el Sáhara Occidental, entregarlo sin su consentimiento a otros países. Esta acción fue ilegal y contraria a las leyes internacionales, y de ahí que el Sáhara Occidental aún dependa legalmente de España y ningún país del mundo no haya reconocido la soberanía de Marruecos sobre el territorio.

Esto llevó los saharauis a una guerra en legítima defensa contra Mauritania y Marruecos. Cinco años después, Mauritania se retiró, y la guerra continuó con Marruecos hasta cumplir 16 años. A instancias de Marruecos que estaba perdiendo, Francia, EEUU y la comunidad internacional presionaron los dos países para que se firmara un alto al fuego con la promesa de un referéndum de autodeterminación. 24 años después, el referéndum, obstaculizado constantemente por Marruecos, aunque no se ha podido celebrar. ¿Conocéis alguna población con más paciencia que los saharauis?


Pero todo tiene un límite, y tras 40 años de ocupación, tanto la población de los territorios ocupados como la de los campos de refugiados en Argelia, quieren volver a la guerra porque sienten que Marruecos, España, Francia, EEUU y la ONU les están tomando el pelo. Saben que una guerra será una carnicería, pero no quieren aceptar la actual situación de subordinación y marginación total. De momento el Frente Polisario, representante político de los saharauis, sigue apostando por una solución negociada, pero cada vez le es más difícil contener los que llaman a tomar las armas.


Y es que, en su propia tierra, unos 150.000 saharauis viven en la pobreza, reprimidos políticamente y discriminados laboral y socialmente, conviviendo con unos 400.000 marroquíes que el régimen ha hecho venir ofreciéndoles buenos sueldos y viviendas en las mejores tierras (160.000 los cuales son cuerpos de seguridad y fuerzas armadas). También, otros 150.000 saharauis escaparon del empleo y bombardeos marroquíes y viven en los campos de refugiados en Argelia en condiciones climáticas durísimas. Y todo esto sucede mientras Marruecos extrae del Sahara Occidental todo lo que puede (fosfatos, pesca,...). Además, Marruecos intenta ocultar lo que hace en el territorio y los periodistas, las ONG y los observadores de Derechos Humanos no pueden entrar libremente en la zona y son expulsados ​​cuando lo hacen, acusados ​​de injerencia política. 


Algo se está moviendo en el Sahara

Protesta saharaui dispersada por la policia marroquie / EQUIPE MEDIA
Últimamente las cosas se están moviendo bastante. Hace unas semanas conocimos la trágica muerte de Brahim Saika. Como a  los saharauis se les margina laboralmente en su propia tierra, han surgido Coordinadoras de Licenciados Saharauis Desempleados. En enero hubo numerosas huelgas de hambre de licenciados saharauis en paro. Brahim Saika, un licenciado en sociología y dirigente de la Coordinadora fue detenido arbitrariamente el 1 de abril en Gulemin, a la salida de su casa, cuando se dirigía a realizar una protesta pacífica de denuncia de la situación. Fue torturado durante horas y decidió comenzar una huelga de hambre en rechazo a lo que le estaban haciendo, que era la repetición de lo que ya le había pasado en 2008 cuando lo detuvieron mientras era estudiante en la Universidad de Marrakesh. El 6 de abril, fue ingresado en el Hospital de Gulemin porque empeoró mucho su salud. Desde el primer día lo tuvieron esposado en la cama a pesar de su estado de salud y no se le atendió adecuadamente. Lo que provocó que 10 días después muriera. El Hospital se ha negado a hacer la autopsia que reclama la familia para saber las causas de la muerte después de 16 días de torturas y dejadez médica.

Es un caso más de los que sufre el pueblo saharaui. Por desgracia la muerte de Brahim Saika ha pasado muy desapercibida en la prensa internacional, aunque sí fue recordado por los suyos en manifestaciones masivas en el Sáhara ocupado. Y como duele que se ignore la muerte de un activista: ¡Va por ti Brahim Saika! ¡Este artículo es fruto de tu valentía, determinación y testigo!


Tampoco fue noticia la huelga de hambre de un mes de 13 presos saharauis, que protestaban contra las condenas por haber participado en el campamento de Gdeim Izik, que agrupó a 20.000 saharauis reclamando sus derechos. ¡Tienen condenas, que van desde los 20 años hasta la cadena perpetua, por haber participado en un campamento al estilo de las acampadas indignadas del movimiento 15M!


En cambio, sí fue noticia, que el 10 de diciembre, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea hizo caso a la demanda del Frente Polisario y anuló el acuerdo de libre comercio entre la UE y Marruecos en materia agrícola y pesquera, por no excluir el territorio del Sáhara Occidental del acuerdo y, de este modo, violar potencialmente los derechos de los saharauis.


Y también fue noticia, por su notoriedad diplomática, que recientemente el Secretario General de las Naciones Unidas, Ban Ki Moon, en una gira por la zona para intentar reactivar el proceso de paz con el referéndum, no fue recibido por el monarca marroquí Mohamed VI, en clara discordancia con sus intenciones, alegando excusas de agenda. Y también fue noticia la airada reacción de Rabat, en su línea habitual, cuando en la visita de Ban Ki Moon a los campos de refugiados saharauis en Argelia, donde está el gobierno saharaui en el exilio, se refirió a la situación del Sáhara Occidental con la palabra 'ocupación'. Marruecos hizo retirar la Minurso, la Misión de la ONU encargada de preparar el referéndum, y canceló sus contribuciones económicas a la ONU.


El Polisario expuso meridianamente que la expulsión de la Minurso representaba una declaración de guerra por parte de Marruecos porque estos 24 años de espera se han sustentado sobre la esperanza del referéndum pero que, abatida esta esperanza, nada podría evitar la guerra.


Y ante el vencimiento de la misión de la Minurso el 30 de abril, el Consejo de Seguridad de la ONU ha obviado el debate y ha prolongado un año más la misión fantasma de la Minurso, sin afrontar el hecho de que la acción unitaleral de desafío de Marruecos debería hacer cambiar los términos de la Misión si no quiere ser papel mojado. Tampoco se abordó la recurrente petición, sistemáticamente bloqueada por Francia, amiga de Marruecos, referente a que la Misión, como todas las otras misiones de la ONU, debería monitorizar el respeto de los Derechos Humanos en el territorio en conflicto. Por eso Venezuela y Uruguay votaron en contra de esta prolongación, Rusia, Nueva Zelanda y Angola se abstuvieron por no verlo claro y, en cambio, España, Francia, EEUU, el Reino Unido y China votaron a favor.


Por ello, cuando se le preguntó al representante del Frente Polisario en la ONU, Ahmed Bujari, sobre el voto del Grupo de Amigos del Sahara Occidental (Francia, España, EEUU, el Reino Unido y Rusia), agradeció la abstención de Rusia y acto seguido se preguntó en voz alta: "¿Grupo de Amigos de qué?", ​​debido a que sistemáticamente están tomando partido a favor de Marruecos y abogó por disolver este falso Grupo de Amigos.


Dentro de un año habrá que abordar de nuevo el tema. De momento Venezuela, Angola, Uruguay y Nueva Zelanda están exigiendo que se resuelva el conflicto permitiendo la libre autodeterminación de los saharauis. Parece que Estados Unidos también quiere mover ficha, pero no está claro si se enfrentará a Marruecos. Por el momento el gobierno de Obama ya abogó en la línea de que la Minurso debía vigilar el respeto de los Derechos Humanos, lo que enfadó mucho a los marroquíes. Ante todo esto: ¿Cuál será el papel de Francia, con poder de veto y eterna protectora de los crímenes de Marruecos? Y, sobre todo, ¿cuál será el papel clave de España, potencia colonial vigente? ¿Seguirá escondiéndose entre los otros países como si no tuviera un papel preeminente?


Después de 40 años parece que las cosas pueden empezar a cambiar, pero hace falta compromiso político respecto a los Derechos Civiles de los pueblos y respecto a los derechos humanos de un pueblo ocupado, marginado y reprimido. Es decir, no basta con ayudar humanitariamente a los refugiados saharauis que llevan 40 años esperando en el desierto de Argelia, hay un compromiso político para que se resuelva la cuestión y puedan volver a casa.


Aquí es donde creo que Los Comunes, la CUP y todas las fuerzas de izquierdas pueden asumir un papel muy relevante con valentía y determinación. A falta de poder hacer el paso a nivel del Estado español, los municipios conquistados por la izquierda pueden hacer Historia activando y catalizando un viraje necesario a nivel internacional. ¡Municipios para el mundo!Jordi Oriola es realizador audiovisual y articulista. Próximamente verá la luz su último documental que tratará sobre el Sáhara Occidental, y que estará disponible en: www.transformafilms.org


(Carta 457)

20 d’abril de 2016

EN MEMÒRIA DE BRAHIM SAIKA ASSASSINAT PEL MARROC

En catalán (abajo en español)


Hi ha forces polítiques que tenen la intenció de netejar i passar pàgina del franquisme respecte del que va perjudicar a la societat espanyola, doncs de la mateixa manera aquestes forces haurien d’intentar reparar el mal que també va fer el franquisme cap enfora. Un dels més greus ha estat el cas del Sàhara Occidental, l’anomenada província 53 durant el franquisme. A la mort de Franco i veient que, tard o d’hora caldria descolonitzar el Sàhara Español pel moviment continental en boga, España va entregar el territori i la població a Marroc i Mauritània. Aquesta acció va ser il·legal i contrària a les lleis internacionals, i per aquest motiu el Sàhara Occidental encara depèn legalment d’España i per això cap país del món no ha reconegut la sobirania del Marroc sobre el territori. 

Perquè entenguem el cas podem fer un paral·lelisme: Imagineu-vos una hipotètica situació en la que España, farta de l’independentisme català i veient que acabarà perdent el territori, decideix entregar Catalunya a França a canvi d’algunes contrapartides. Per molt que Catalunya estigui actualment dins d’España, això no faculta l’Estat espanyol per a poder entregar el territori i els seus habitants sense consultar a la població afectada. Altrament ho trobaríeu inacceptable, oi? Doncs això és el que va passar amb el Sàhara Occidental.

Al cap de 5 anys de guerra dels saharauis amb Mauritània i el Marroc, Mauritània es va enretirar, i la guerra va continuar amb el Marroc fins acomplir 16 anys. A instàncies del Marroc que estava perdent, França, EEUU i la comunitat internacional van pressionar els dos països perquè se signés un alto al foc amb la promesa d’un referèndum d’autodeterminació. 24 anys després, el referèndum, obstaculitzat constantment pel Marroc, encara no s’ha pogut celebrar. Coneixeu alguna població del món amb més paciència que els saharauis? Jo no.
Però tot té un límit, i després de 40 anys d’ocupació del Sàhara Occidental, tant la població dels territoris ocupats com la dels camps de refugiats a Argèlia, volen tornar a la guerra perquè senten que el Marroc, España, França, EEUU i la ONU els estan enganyant. Saben que una guerra serà una carnissèria, però no volen acceptar l'actual situació de subordinació i marginació total. De moment el Front Polisario, representant polític dels saharauis, segueix apostant per una solució negociada, però cada vegada li és més difícil contenir els que criden a agafar les armes. 

Últimament les coses s’estan movent força. Fa un dies hem conegut la tràgica mort de Brahim Saika. Com que als saharauis se’ls margina laboralment a la seva pròpia terra, han sortit Coordinadores de Llicenciats Saharauis Aturats. Al gener hi va haver nombroses vagues de fam de llicenciats saharauis a l’atur. D’aquest mateix moviment, Brahim Saika, un llicenciat en sociologia i dirigent de la Coordinadora de Llicenciats Saharauis Aturats va ser detingut arbitràriament l’1 d’abril a la sortida de casa seva a la ciutat de Gulemin, quan es dirigia a fer una protesta pacífica per denunciar la situació de marginació laboral que pateixen. Va ser torturat durant hores i va decidir començar una vaga de fam en rebuig al que li estaven fent, que era la repetició del que ja li havia passat el 2008 quan el van detenir mentre era estudiant a la Universitat de Marrakesh. El 6 d’abril, va ser ingressat a l’Hospital de Gulemin perquè va empitjorar molt la seva salut. Des del primer dia el van tenir emmanillat al llit malgrat el seu estat de salut i no se’l va atendre adequadament. Fet que va provocar que 10 dies després morís. L’Hospital s’ha negat a fer-li l’autòpsia que reclama la familia per saber les causes de la mort després de 16 dies de tortures i deixadesa mèdica.

És un cas més dels que pateix el poble saharaui ocupat contra la seva voluntat pel Marroc. Per desgracia la mort de Brahim Saika ha passat molt desapercebuda en la premsa internacional, tot i que sí va ser recordat pels seus en diverses manifestacions massives al Sàhara ocupat, a la capital El Aaiún i a altres ciutats. I com que fa mal que s'ignori la mort d’un activista, va per tu Brahim Saika! Aquest article és fruit de la teva valentia, determinació i testimoni! 

Tampoc va ser notícia la vaga de fam d'un mes de 13 presos saharauis, que protestaven per les condemnes dels 21 presos acusats d'haver participat al campament de Gdeim Izik, que va agrupar a 20.000 saharauis reclamant els seus drets. Tenen condemnes, que van des dels 20 anys fins a la cadena perpètua, per haver participar en un campament a l'estil de les acampades indignades del moviment 15M!

En canvi, si va ser notícia, per la seva notorietat diplomàtica, que el Secretari General de les Nacions Unides, Ban Ki Moon, en una gira per la zona per intentar reactivar el procés de pau amb referèndum, no va ser rebut pel monarca marroquí Mohamed VI, en clara discordància amb les seves intencions, al·legant excuses d’agenda. I també va ser notícia l’irada reacció del Marroc, en la seva línia habitual, quan en la visita de Ban Ki Moon als camps de refugiats saharauis a Argèlia, on hi ha el govern saharaui a l’exili, va referir-se a la situació del Sàhara Occidental amb la paraula ocupació. El Marroc va fer retirar la Minurso, la Missió de la ONU encarregada de preparar el referèndum, i va cancel·lar les seves contribucions econòmiques a l’ONU.

El Polisario va exposar meridianament que l’expulsió de la Minurso representava una declaració de guerra per part del Marroc perquè aquests 24 anys d’espera i ‘pau’ se sustenten sobre l’esperança del referèndum però que, abatuda aquesta esperança, res no podria evitar la guerra.

Amb aquest escenari, davant al data de venciment de la Missió de la Minurso el 30 d’abril, caldrà que l’ONU es posicioni respecte de la continuïtat d'aquesta i també s’abordarà la petició, bloquejada sistemàticament per França, amiga de Marroc, que la Missió, com totes les altres missions de l’ONU d'arreu, supervisi l'abús dels Drets Humans en el territori ocupat.

Quin serà el paper d’España, potencia colonial vigent? Quin serà el paper de França, amb poder de veto i eterna protectora dels crims del Marroc? Quin paper tindràn els EEUU d’Obama que ja van advocar per tal que la Minurso vigilés el respecte dels Drets Humans? Després de 40 anys, sembla que les coses poden començar a canviar.

¿Podrien les 'ciutats del canvi' (Barcelona, Madrid, Càdiz, Saragossa, València, A Coruña, etc...) reconèixer oficialment el Sàhara Occidental com a estat a pesar que l’Estat español no sigui encara capaç d’assumir la seva responsabilitat històrica envers aquesta excolònia?En castellano


EN MEMORIA DE BRAHIM SAIKA ASESINADO POR MARRUECOS

Hay fuerzas políticas españolas que tienen la intención de limpiar y pasar página del franquismo respecto de lo que perjudicó a la sociedad española, pues de la misma manera estas fuerzas deberían intentar reparar el daño que también hizo el franquismo hacia fuera. Uno de las más graves ha sido el caso del Sáhara Occidental, la llamada provincia 53 durante el franquismo. A la muerte de Franco y viendo que, tarde o temprano se tendría que descolonizar el Sahara Español por el movimiento continental en boga, España entregó el territorio y la población a Marruecos y Mauritania. Esta acción fue ilegal y contraria a las leyes internacionales, y de ahí que el Sáhara Occidental aún depende legalmente de España y por eso ningún país del mundo no ha reconocido la soberanía de Marruecos sobre el territorio.

Para que entendamos el caso podemos hacer un paralelismo: Imagínese una hipotética situación en la que España, harta del independentismo catalán y viendo que acabará perdiendo el territorio, decide entregar Cataluña a Francia a cambio de algunas contrapartidas. Por mucho que Cataluña esté dentro de España, esto no faculta al Estado español para poder entregar el territorio y sus habitantes sin consultar a la población afectada. Lo encontraríais inaceptable, ¿verdad? Pues esto es lo que pasó con el Sáhara Occidental.

Al cabo de 5 años de guerra de los saharauis contra Mauritania y Marruecos, Mauritania se retiró, y la guerra continuó con Marruecos hasta cumplir 16 años. A instancias de Marruecos que estaba perdiendo, Francia, EEUU y la comunidad internacional presionaron los dos países para que se firmara un alto al fuego con la promesa de un referéndum de autodeterminación. 24 años después, el referéndum, obstaculizado constantemente por Marruecos, aun no se ha podido celebrar. Conocéis alguna población del mundo con más paciencia que los saharauis? Yo no.

Pero todo tiene un límite, y tras 40 años de ocupación del Sáhara Occidental, tanto la población de los territorios ocupados como la de los campos de refugiados en Argelia, quieren volver a la guerra porque sienten que Marruecos, España, Francia, EEUU y la ONU les están engañando. Saben que una guerra será una carnicería, pero no quieren aceptar la situación actual de subordinación y marginación total. De momento el Frente Polisario, representante político de los saharauis, sigue apostando por una solución negociada, pero cada vez le es más difícil contener los que llaman a tomar las armas.

Últimamente las cosas se están moviendo bastante. Hace unos días hemos conocido la trágica muerte de Brahim Saika. Como a los saharauis se les margina laboralmente en su propia tierra, han salido las Coordinadoras de
Licenciados Saharauis Desempleados. En enero hubo numerosas huelgas de hambre de licenciados saharauis en paro. De este mismo movimiento, Brahim Saika, un licenciado en sociología y dirigente de la Coordinadora de Licenciados Saharauis Desempleados fue detenido arbitrariamente el 1 de abril a la salida de su casa en la ciudad de Gulemin, cuando se dirigía a hacer una protesta pacífica para denunciar la situación de marginación laboral que sufren. Fue torturado durante horas y decidió comenzar una huelga de hambre en rechazo a lo que le estaban haciendo, que era la repetición de lo que ya le había pasado en 2008 cuando lo detuvieron mientras era estudiante en la Universidad de Marrakesh. El 6 de abril, fue ingresado en el Hospital de Gulemin porque empeoró mucho su salud. Desde el primer día lo tuvieron esposado a la cama a pesar de su estado de salud y no se le atendió adecuadamente. Lo que provocó que 10 días después muriera. El Hospital se ha negado a hacer la autopsia que reclama la familia para saber las causas de la muerte después de 16 días de torturas y dejadez médica.

Es un caso más de los que sufre el pueblo saharaui ocupado contra su voluntad por Marruecos. Por desgracia la muerte de Brahim Saika ha pasado muy desapercibida en la prensa internacional, aunque sí fue recordado por los suyos en varias manifestaciones masivas en el Sahara ocupado, en la capital El Aaiún y en otras ciudades. Y como duele que se ignore la muerte de un activista: ¡Va por ti Brahim Saika! Este artículo es fruto de tu valentía, determinación y testimonio.

Tampoco fue noticia la huelga de hambre de un mes de 13 presos saharauis, que protestaban por las condenas de los 21 presos acusados de haber participado en el campamento de Gdeim Izik, que agrupó a 20.000 saharauis reclamando sus derechos. ¡Tienen condenas, que van desde los 20 años hasta la cadena perpetua, por haber participar en un campamento al estilo de las acampadas indignadas del movimiento 15M!

En cambio, si fue noticia, por su notoriedad diplomática, que el Secretario General de las Naciones Unidas, Ban Ki Moon, en una gira por la zona para intentar reactivar el proceso de paz con referéndum, no fue recibido por el monarca marroquí Mohamed VI, en clara discordancia con sus intenciones, alegando excusas de agenda. Y también fue noticia la airada reacción de Marruecos, en su línea habitual, cuando en la visita de Ban Ki Moon a los campos de refugiados saharauis en Argelia, donde está el gobierno saharaui en el exilio, se refirió a la situación del Sahara Occidental con la palabra ocupación. Marruecos hizo retirar la Minurso, la Misión de la ONU encargada de preparar el referéndum, y canceló sus contribuciones económicas a la ONU.

El Polisario expuso meridianamente que la expulsión de la Minurso representaba una declaración de guerra por parte de Marruecos, porque estos 24 años de espera y 'paz' se sustentan sobre la esperanza del referéndum pero que, derribada esta esperanza, nada podría evitar la guerra.

Con este escenario, antes del vencimiento de la Misión de la Minurso el 30 de abril, será necesario que la ONU se posicione respecto a la continuidad de esta y también se abordará la petición, bloqueada
sistemáticamente por Francia, amiga de Marruecos, que la Misión, como todas las otras misiones de la ONU en todo el mundo, supervise el abuso de los Derechos Humanos en el territorio ocupado.

¿Cuál será el papel de España, potencia colonial vigente? ¿Cuál será el papel de Francia, con poder de veto y eterna protectora de los crímenes de Marruecos? ¿Qué papel tendrán los EEUU de Obama que ya abogaron para que la Minurso vigilara el respeto de los Derechos Humanos? Después de 40 años, parece que las cosas pueden empezar a cambiar.

¿Podrían las 'ciudades del cambio' (Barcelona, Madrid, Cádiz, Zaragoza, Valencia, A Coruña, etc ...) reconocer oficialmente el Sahara Occidental como estado a pesar de que el Estado español no sea aún capaz de asumir su responsabilidad histórica para con esta ex colonia?