3 de gener de 2019

LA DRETA ESPANYOLA ÉS EXTREMA DRETA

[A baix en español]

Tots tres van ser militants del PP
Als diplomàtics catalans, que intenten explicar a altres països perquè Catalunya necessita la independència d’Espanya per poder viure una democràcia plena, la cosa que més els costa és fer entendre que Espanya no és un país democràtic equiparable als de la Unió Europea. Per això els altres països no entenen que Catalunya no pugui dialogar amb el Govern espanyol i trobar una solució que eviti la independència.

Per entendre que Espanya no ha aconseguit construir un veritable sistema democràtic, més enllà d’una carcassa formal, serveix explicar que Espanya va viure un genocidi durant la dictadura feixista de Franco (1936-1975) amb més de 150.000 assassinats extrajudicials (compareu amb els 3.500 de la dictadura xilena o els 30.000 de la dictadura argentina) i que al passar a la democràcia, com que el feixisme no va ser derrotat,  perviu en les institucions de l’Estat (sobretot al poder judicial, policia i exèrcit), grans empreses i mitjans de comunicació. El pare de l’actual Rei, va ser designat directament per Franco. El gran partit de la dreta (PP) va ser fundat per un ministre de Franco. Els partits de dretes (PP i Cs) no condemnen el franquisme. La Fundació Franco, que difon el llegat del dictador, no està prohibida i rep subvencions públiques.

Per tant, dins Espanya tothom sap que el PP és un partit d’extrema dreta amb plantejaments franquistes. Des de 2006 els seus vots es reparteixen amb Cs, un altre partit de dretes nacionalista espanyol que va néixer per anar contra tota singularitat política i cultural de Catalunya.

Però les eleccions autonòmiques d’Andalusia de desembre de 2018 no han deixat cap dubte respecte al veritable caràcter de la dreta espanyola. S’hi ha presentat Vox, un partit explícitament d’extrema dreta (contra Catalunya, contra els immigrants, contra la igualtat de gènere...). PP, Cs i Vox han fet campanya criticant Catalunya en comptes de proposar polítiques per Andalusia. Resultat: L’esquerra 50 escons (33 PSOE i 17 AA), la dreta 47 escons (26 PP i 21 Cs) i Vox ha entrat, per primera vegada, amb 12 escons. Què han fet PP i Cs? Cap cordó sanitari contra l’extrema dreta. No han tingut cap problema a pactar amb Vox, més aviat tot el contrari. A més auguren que aquesta aliança amb l’extrema dreta es repetirà a tot Espanya. 

PP i Cs mostren que, en realitat, també són extrema dreta sota l’aparença de partits democràtics. Els uneix l’ultranacionalisme espanyol contra Catalunya i contra la seva necessitat de poder decidir el seu futur democràticament en un referèndum.


[En español]

LA DERECHA ESPAÑOLA ES EXTREMA DERECHA

A los diplomáticos catalanes, que intentan explicar a otros países porqué Cataluña necesita la independencia de España para poder vivir una democracia plena, la cosa que más les cuesta es hacer entender que España no es un país democrático equiparable a los de la Unión Europea. Por eso los otros países no entienden que Cataluña no pueda dialogar con el Gobierno español y encontrar una solución que evite la independencia.

Para entender que España no ha conseguido construir un verdadero sistema democrático, más allá de un caparazón formal, sirve explicar que España vivió un genocidio durante la dictadura fascista de Franco (1936-1975) con más de 150.000 asesinatos extrajudiciales (compárese con los 3.500 de la dictadura chilena o los 30.000 de la dictadura argentina) y que al pasar a la democracia, como que el fascismo no fue derrotado, pervive en las instituciones del Estado (sobre todo al poder judicial, policía y ejército), grandes empresas y medios de comunicación. El padre del actual Rey, fue designado directamente por Franco. El gran partido de la derecha (PP) fue fundado por un ministro de Franco. Los partidos de derechas (PP y Cs) no condenan el franquismo. La Fundación Franco, que difunde el legado del dictador, no está prohibida y recibe subvenciones públicas.

Por tanto, en España todo el mundo sabe que el PP es un partido de extrema derecha con planteamientos franquistas. Desde 2006 sus votos se reparten con Cs, otro partido de derechas nacionalista español que nació para ir contra toda singularidad política y cultural de Cataluña.

Pero las elecciones autonómicas de Andalucía de diciembre de 2018 no han dejado lugar a dudas respecto al verdadero carácter de la derecha española. Se ha presentado Vox, un partido explícitamente de extrema derecha (contra Cataluña, contra los inmigrantes, contra la igualdad de género ...). PP, Cs y Vox han hecho campaña criticando Cataluña en vez de proponer políticas para Andalucía. Resultado: La izquierda 50 escaños (33 PSOE y 17 AA), la derecha 47 escaños (26 PP y 21 Cs) y Vox ha entrado, por primera vez, con 12 escaños. ¿Qué han hecho PP y Cs? Ningún cordón sanitario contra la extrema derecha. No han tenido ningún problema en pactar con Vox, más bien todo lo contrario. Además auguran que esta alianza con la extrema derecha se repetirá en toda España. 

PP y Cs muestran que, en realidad, también son extrema derecha bajo la apariencia de partidos democráticos. Los une el ultranacionalismo español contra Cataluña y contra su necesidad de poder decidir su futuro democráticamente en un referéndum.


(Carta 479)

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada