13 de febrer de 2019

LA JUSTICIA ESPANYOLA PREVARICA AL JUTJAR L’INDEPENDENTISME CATALÀ


[En català]
Aquest 12 de febrer ha començat el judici sumaríssim contra l’independentisme català. 10 líders polítics i 2 dirigents d’organitzacions civils  estan acusats de delictes de rebel·lió i sedició. A Catalunya la societat ho està vivint molt malament i està esgotada d’haver d’estar manifestant-se continuament. Ara tothom està molt centrat en saber quants anys de condemna els cauran als acusats, però em sembla que el tema important no és si la justicia española farà un judici just i proporcional, sinó que la justicia española ha prevaricat al admetre el cas com a delicte, perquè està clar que no hi ha hagut cap delicte (així ho han certificat les justícies d'Alemanya, Suïssa, Bèlgica i Escòcia a l’haver d’examinar les peticions d'extradició, fetes per Espanya, que reclamava els polítics catalans que es van exiliar a aquests països). Per tant, encara que hi haguessin absolucions o condemnes baixes, ja hi ha hagut prevaricació al utilitzar fraudulentament la justicia per fer por i amenaçar aquest moviment polític. Es demana un referéndum d’autodeterminació vinculant, un projecte tan legítim com qualsevol altre, tot i que posa histèric a l’Estat espanyol, un estat ultranacionalista provinent d’una dictadura feixista que no es va depurar en fer el trànsit a la democracia fa 40 anys. Catalunya porta molts anys fent manifestacions multitudinàries i demanant de negociar amb Espanya una sortida política a l’anhel de la societat catalana, però Espanya ignora la demanda i es nega a dialogar. Per tant, el referèndum autoorganitzat de l’octubre de 2017 va ser tan sols una mobilització per fer-se escoltar. Espanya, enlloc de gestionar políticament un problema polític, l’ha derivat a la justicia, i ara som aquí: patint un judici polític impropi d’un país de la UE.


[En castellà]
LA JUSTICIA ESPAÑOLA PREVARICA AL JUZGAR AL INDEPENDENTISMO CATALÁN

Este 12 de febrero ha comenzado el juicio sumarísimo contra el independentismo catalán. 10 líderes políticos y 2 dirigentes de organizaciones civiles están acusados de delitos de rebelión y sedición. En Cataluña la sociedad lo está viviendo muy mal y está agotada de tener que estar manifestándose continuamente. Ahora todo el mundo está muy centrado en saber cuántos años de condena les caerán a los acusados, pero me parece que el tema importante no es si la justicia española hará un juicio justo y proporcional, sino que la justicia española ha prevaricado al admitir el caso como delito, porque está claro que no ha habido ningún delito (así lo han certificado las justicias de Alemania, Suiza, Bélgica y Escocia al tener que examinar las peticiones de extradición, hechas por España, que reclamaba los políticos catalanes que se exiliaron a estos países). Por lo tanto, aunque hubieran absoluciones o condenas bajas, ya ha habido prevaricación al utilizar fraudulentamente la justicia para asustar y amenazar este movimiento político. Se pide un referéndum de autodeterminación vinculante, un proyecto tan legítimo como cualquier otro, aunque que pone histérico al Estado español, un estado ultranacionalista proveniente de una dictadura fascista que no se depuró al hacer el tránsito a la democracia hace 40 años. Cataluña lleva muchos años haciendo manifestaciones multitudinarias y pidiendo negociar con España una salida política al anhelo de la sociedad catalana, pero España ignora la demanda y se niega a dialogar. Por tanto, el referéndum autoorganizado de octubre de 2017 fue tan sólo una movilización para hacerse escuchar. España, en lugar de gestionar políticamente el problema político, lo ha derivado a la justicia, y ahora estamos aquí: sufriendo un juicio político impropio de un país de la UE.

(Carta 481)

Publicat com a mínim a: Ara, El Punt Avui, La Vanguardia, Rebelión

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada