9 de febrer de 2017

UN PERIODISTA CATALÀ ÉS EXPULSAT DEL SÀHARA OCCIDENTAL OCUPAT PEL MARROC

[En catalán, abajo en español]


Bernat Millet, fotoperiodista català
El Bernat Millet és un fotoperiodista freelance (http://www.bernatmillet.com) que pretenia realitzar un reportatge fotogràfic sobre el poble saharaui. Per això va viatjar al Marroc i el 7 de febrer de 2017 va agafar un autobús des de la ciutat marroquina de Marrakesh fins a El Aaiún, capital del Sàhara Occidental. La primera nit va dormir a un hotel i, l'endemà, va contactar amb Ahmed Ettanji, president de l'Equip Media (un grup d'activistes-periodistes que intenta documentar els abusos de drets humans que tenen lloc al Sàhara Occidental ocupat per Marroc des de fa 40 anys, http://www.emsahara.com/?lang=es) i va anar a casa seva. 

Sembla ser que, com tots els estrangers que entren al Sàhara Occidental, va ser seguit per la policia marroquí i, en veure que el periodista català visitava la casa d'un activista saharaui proindependència, la policia va estar vigilant la casa tota la tarda i a la nit. 

Quan a les 00:30 del 9 de febrer de 2017, els activistes el volien portar en cotxe a una altra casa més segura, la policia els va interceptar i, a crits, van detenir al Bernat Millet i als quatre activistes de l'Equip Media que l'acompanyaven (Ahmed Ettanji, Brahim Laajil, Mohamed Saleh Zarouali i Bachar Mohamed Hamadi). Fins i tot van acudir dues furgonetes d'antiavalots per practicar la detenció sense resistència. Van fer entrar a crits i empentes a Bernat Millet a una furgoneta policial i el van portar a unes dependències policials.

Allí va ser interrogat durant tres hores i li van fer esborrar fotografies i es van quedar el seu mòbil durant tota l'entrevista. Li van dir que l'Ahmed Ettanji és un separatista, un traidor i una mala persona (Ahmed Ettanji és activista no-violent d'arrel gandhiana). Després, Bernat Millet va ser expulsat fins a Agadir, fora del territori ocupat del Sàhara Occidental. Per altra banda, al cap d'unes hores també van alliberar els activistes saharauis. 


Ahmed Ettanji, President de l'Equip Media saharaui
El Marroc practica sistemàticament l'expulsió de periodistes del Sàhara Occidental i persegueix amb duresa els periodistes saharauis que intenten explicar el que passa al Sàhara Occidental ocupat. Sembla ser que el que Marroc exposa, que en el territori del Sàhara es compleixen els drets humans i no hi ha cap tipus de vulneració, no deu ser tan veritat si no deixa que els periodistes puguin corroborar-ho o desmentir-ho. 

El Sàhara Occidental, hereu d'una mala descolonització per part de la metropoli espanyola, té dret a ser independent del Marroc que els ocupa des de fa 40 anys. Tota la meva solidaritat amb els saharauis i amb el periodista català i la meva indignada denuncia de la vulneració de la llibertat d'expressió i de l'exercici del periodisme lliure en els territori saharaui ocupat pel Marroc.
Es pot veure com detenen a Bernat Millet, a mitja nit, en els carrers de la capital saharaui d'El Aaiún: http://www.youtube.com/watch?v=Yh5mUZYTB2I
[En español]

UN PERIODISTA CATALÁN ES EXPULSADO DEL SÁHARA OCCIDENTAL OCUPADO POR MARRUECOS

Bernat Millet es un fotoperiodista freelance (http://www.bernatmillet.com) que pretendía realizar un reportaje fotográfico sobre el pueblo saharaui. Por eso viajó a Marruecos y el 7 de febrero de 2017 tomó un autobús desde la ciudad marroquí de Marrakesh hasta El Aaiún, capital del Sahara Occidental. La primera noche durmió en un hotel y, al día siguiente, contactó con Ahmed Ettanji, presidente del Equipo Media (un grupo de activistas-periodistas que intenta documentar los abusos de derechos humanos que ocurren en el Sahara Occidental ocupado por Marruecos desde hace 40 años, http://www.emsahara.com/?lang=es) y fue a su casa.

Parece ser que, como todos los extranjeros que entran en el Sahara Occidental, fue seguido por la policía marroquí y, al ver que el periodista catalán visitaba la casa de un activista saharaui pro-independencia, la policía estuvo vigilando la casa toda la tarde y la noche.

Cuando las 00:30 del 9 de febrero de 2017, los activistas querían llevar en coche a otra casa más segura, la policía los interceptó y, a gritos, detuvieron al Bernat Millet y los cuatro activistas del Equipo Media que la acompañaban (Ahmed Ettanji, Brahim Laajil, Mohamed Saleh Zarouali y Bachar Mohamed Hamadi). Incluso acudieron dos furgonetas de antidisturbios para practicar la detención sin resistencia. Hicieron entrar a gritos y empujones a Bernat Millet en una furgoneta policial y lo llevaron a unas dependencias policiales. 

Allí fue interrogado durante de tres horas y le hicieron borrar fotografías y se quedaron con su móvil durante toda la entrevista. Le dijeron que Ahmed Ettanji es un separatista, un traidor y una mala persona (Ahmed Ettanji es activista no-violento de raíz gandhiana). Después, Bernat Millet fue expulsado hasta Agadir, fuera del territorio ocupado del Sahara Occidental. Por otra parte, al cabo de unas horas también liberaron los activistas saharauis.


Marruecos practica sistemáticamente la expulsión de periodistas del Sahara Occidental y persigue con dureza a los periodistas saharauis que intentan explicar lo que ocurre en el Sahara Occidental ocupado. Parece ser que lo que Marruecos expone, que en el territorio del Sahara se cumplen los derechos humanos y no hay ningún tipo de vulneración, no será tan verdad si no deja que los periodistas puedan corroborarlo o desmentirlo.

El Sáhara Occidental, heredero de una mala descolonización por parte de la metrópoli española, tiene derecho a ser independiente de Marruecos que los ocupa desde hace 40 años. Toda mi solidaridad con los saharauis y con el periodista catalán y mi indignada denuncia de la vulneración de la libertad de expresión y del ejercicio del periodismo libre en los territorio saharaui ocupado por Marruecos.

Se puede ver como detienen a Bernat Millet, a media noche, en las calles de la capital saharaui de El Aaiún: http://www.youtube.com/watch?v=Yh5mUZYTB2I

(Carta 460)

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada