22 de gener de 2005

REFERÈNDUM POC HONEST

Sóc un fervent partidari de la democràcia participativa, és a dir, del fet que es potenciïn al màxim les possibilitats de que els ciutadans participin en la política, arribant a prendre les decisions ells mateixos. Per això animo a votar en el referèndum sobre l'Euroconstitució a tots els amics i coneguts, fins i tot a aquells que normalment no voten per considerar que es dóna un xec en blanc als polítics que després governen com volen durant quatre anys fent i desfent. A aquests abstencionistes, conscienciats que la política representativa deixa molt que desitjar, els dic que en un referèndum no es dóna cap xec en blanc, sinó que es vota una qüestió concreta, i que materialitza allò que demanem: que els polítics no decideixin per nosaltres i que es faci la voluntat del poble (en consonància amb el vertader significat de la paraula grega "demos-cracia", poder que emana del poble). Però en aquest referèndum s'evidencien les limitacions que existeix en qualsevol referèndum si no hi ha voluntat política de jugar net. És a dir, no fem un favor a la democràcia si fem més referèndums de qualsevol manera, sinó només si fem referèndums o consultes que respectin dues premises bàsiques: 1) Hi ha d'haver prou informació des de diferents vessants perquè els ciutadans puguin estar ben informats sobre la qüestió; 2) Hi ha d'haver suficient temps per digerir tota la informació. Pel que fa al primer punt, molta gent està denunciant que els mitjans de comunicació no informen amb igualtat de condicions dels arguments del 'sí' i del 'no', segurament pel mateix motiu que la propaganda institucionals sobre el referèndum no està essent imparcial (efecte que ha reconegut la mateixa Junta Electoral Central). Tampoc està havent-t'hi prou temps per conèixer el que establirà la Constitució, més enllà de quatre idees bàsiques i d'uns poc articles en boca de famosos. Malgrat totes aquestes limitacions, se segueix animant a la gent a anar a votar, però queda ben clar que als poders polítics i sobretot als econòmics no els importa que la gent no coneixi totes les implicacións d'una constitució que personalment considero que està destinada a consolidar l'Europa del capital. S'anima a anar a votar, per obtenir la "legitimació" d'un percentatge de participació suficient, més enllà de la legitimació d'un referèndum honestament plantejat. Només es parla de deure de votar per tal de no decepcionar a Europa, però no es demana que es voti amb consciència i coneixement de causa. Està clar que sortirà que 'sí', però em sembla molt que no es podrà amagar que aquest referèndum passarà a la història com un frau de la, cada vegada més instal·lada, "democràcia cosmètica de les relacions públiques".

(Carta 77)

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada