3 d’agost de 2000

1 MILIÓ DE PERSONES CONTRA EL G-8

El 12 de març del 2000 es va realizar una Consulta per l'Abolició del Deute Extern, en la que més d'un milio de ciutadans de l'Estat espanyol vam reclamar al govern espanyol que cancel·lés el deute dels països empobrits. Aquests ciutadans no podem fer altra cosa que sentir-nos també indignats amb la política del G-8. Del 21 al 23 de juliol es va celebrar, a Okinawa (Japó), la cimera dels set països més poderosos del planeta (Estats Units, Canadà, Gran Bretanya, França, Alemanya, Itàlia i Japó) més Rúsia. Aquest grup de països, que ostenta una dictadura econòmica "subtil" a nivell mundial, són els que, de fet, poden aprobar una mesura internacional urgent com és la cancelació del deute extern que ofega als països del Tercer Món.

En la cimera de l'any passat a Colònia es va prometre una cancel·lacio de deute per valor de 100.000 milions de dòlars (per a 36 països), que va ser anunciada a so de bombos i platerets, encara que tots els experts expliquen que aquesta quantitat és molt insuficient (donat el gran volum del deute del Tercer Món, i tenint en compte que, per a aquests països tan rics, no suposaria cap dificultat el ser suficientement generosos). Però a pesar d'això, arribem a la cimera d'Okinawa amb tan sols 15.000 milions de dòlars cancel·lats fins a la data (per a només 9 països). En aquesta cimera (que ha costat, ella sola, uns 1.000 milions de dòlars) s'ha pogut observar poca voluntat real. No s'han alleugerat les condicions desagnants per tal que els païosos del Tercer Món puguin accedir a cancel·lacions de deute, i no s'ha incrementat la insuficient quantitat promesa a Colònia.

(Carta 3)

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada