30 de setembre de 2016

LA POLICIA MARROQUÍ DETÉ DOS PERIODISTES SAHARAUIS DE L'EQUIPE MEDIA

[En catalán, abajo en español]


Brahim Laajail i Amidan Said, periodistes saharauis detinguts pel Marroc
Amidan Said i Brahim Laajail han estat detinguts a les 14h30 del 30 de setembre a la ciutat marroquina de Guelmim i es troben incomunicats i en lloc desconegut.

Són periodistes saharauis de l'Equipe Media (http://www.emsahara.com, @EquipeMedia2011). Aquesta organització intenta documentar tota la repressió de la policia marroquí contra els saharauis en el territori ocupat del Sàhara Occidental.

El Sàhara Occidental està actualment ocupat pel Marroc des que, el 1975, Espanya va abandonar la seva colònia sense permetre que els saharauis formessin el seu propi estat. Marroc es va envair el territori i se'l va apropiar amb el consentiment d'Espanya. Actualment el Sàhara Occidental és la última colònia a l'Àfrica. Des de 1991, any en que es va acabar la guerra entre els saharauis i els marroquins, resta pendent la celebració d'un referèndum d'autodeternimació auspiciat per l'ONU, però el Marroc no ha parat de posar entrebancs i el referèndum està embarrancat.

En els 40 anys d'ocupació, el Marroc aprofita per explotar les riqueses del Sàhara Occidental (fosfats, pesca, petroli...), margina socialment als saharauis a la seva pròpia terra i reprimeix tot intent de reivindicació per part dels saharauis. L'Equipe Media va néixer per explicar a tot el món els abusos de drets humans que el Marroc practica en el territori i s'han convertit en blanc de la repressió marroquí.

Com tots els universitaris saharauis, Amidan Said i Brahim Laajail viatjaven amb autobus des del Sàhara Occidental fins a Agadir, ja al Marroc, a 600 Km, per cursar estudis universitaris, ja que al Sàhara Occidental no hi ha universitats. Han estat detinguts per la policia marroquí durant el trajecte, en el seu pas per la ciutat marroquina de Guelmim. Abans de ser detinguts, Amidan Said ha pogut enviar un sms als seus companys de l'Equipe Media explicant que eren detinguts. Des de llavors, no se sap res d'ells i la policia local de Guelmim nega que siguin a les seves dependencies policials.

Fins quan Espanya tancarà els ulls davant els abusos de drets humans del Marroc i li permetrà l'ocupació d'un territori que Espanya va descolonitzar incorrectament, pel que segueix sent la responsable del territori davant la llei internacional.[En español]


LA POLICÍA MARROQUÍ DETIENE DOS PERIODISTAS SAHARAUIS DEL EQUIPE MEDIA

Amidan Said y Brahim Laajail han sido detenidos a las 14h30 del 30 de septiembre en la ciudad marroquí de Guelmim, y estan incomunicados en paradero desconocido. 

Son periodistas saharauis del Equipe Media (http://www.emsahara.com, @EquipeMedia2011). Esta organización intenta documentar toda la represión de la policía marroquí contra los saharauis en el territorio ocupado del Sáhara Occidental. 

El Sáhara Occidental está actualmente ocupado por Marruecos desde que, en 1975, España abandonó su colonia sin permitir que los saharauis formaran su propio estado. Marruecos invadió el territorio y se lo apropió con el consentimiento de España. Actualmente, el Sáhara Occidental es la última colonia en África. Desde 1991, año en que se terminó la guerra entre los saharauis y los marroquíes, queda pendiente la celebración de un referéndum de autodeternimació auspiciado por la ONU, pero Marruecos no ha parado de poner obstáculos y el referéndum está embarrancado. 

En los 40 años de ocupación, Marruecos aprovecha para explotar las riquezas del Sáhara Occidental (fosfatos, pesca, petróleo...), margina socialmente a los saharauis en su propia tierra y reprime todo intento de reivindicación por parte de los saharauis. Equipe Media nació para explicar a todo el mundo los abusos de derechos humanos que Marruecos practica en el territorio y se han convertido en blanco de la represión marroquí. 

Como todos los universitarios saharauis, Amidan Said y Brahim Laajail viajaban en autobús desde el Sáhara Occidental hasta Agadir, ya en Marruecos, a 600 Km, para cursar estudios universitarios, ya que el Sahara Occidental no hay universidades. Han sido detenidos por la policía marroquí durante el trayecto, en su paso por la ciudad marroquí de Guelmim. Antes de ser detenidos, Amidan Said ha podido enviar un sms a sus compañeros del Equipe Media explicando que estaban siendo detenidos. Desde entonces, no se sabe nada de ellos y la policía local de Guelmim niega que esten en sus dependencias policiales. 

Hasta cuando España cerrará los ojos ante los abusos de derechos humanos de Marruecos y le permitirá la ocupación de un territorio que España descolonizó incorrectamente, por lo que sigue siendo la responsable del territorio ante la ley internacional.


(Carta 458)

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada