16 de desembre de 2015

EL TRIBUNAL DE JUSTÍCIA DE LA UE ANUL·LA ACORD COMERCIAL AMB MARROC


El passat 10 de desembre, Dia Internacional dels Drets Humans, vam conèixer una notícia molt oportuna: el Tribunal de Justícia de la Unió Europea va fer cas a la demanda del Front Polisari i va anul·lar l'acord de lliure comerç en matèria agrícola i pesquera entre la UE i el Marroc per violar els drets dels saharauis.

La sentència suposa un triomf històric per al Front Polisario perquè és la primera vegada, en els 40 anys d'ocupació marroquí del Sàhara, que s'ha anul·lat un acord internacional entre la UE i el Marroc ignorant les pressions del monarca marroquí Mohamed VI.

Espanya va colonitzar el Sàhara Occidental fins el 1975, any que, en la mort de Franco i buscant complaure França i EEUU, enlloc d'entregar la sobirania del territori al poble que hi vivia, va entregar-la fraudulentament a Mauritania i el Marroc. Quan Mauritania es va retirar derrotada pel Front Polisari, el Marroc, que havia acceptat quedar-se la meitat del territori, va passar a ocupar-ne militarment la totalitat. Des de llavors, la meitat de la població saharaui viu refugiada al desert d'Argèlia, on hi van arribar escapant del bombardeig marroquí dels civils en fuga, i l'altra meitat ha quedat atrapada al Sàhara ocupat, on el règim alauita i la població colona practiquen polítiques de discriminació econòmica i social i polítiques culturals de 'marroquinització' de la població.

El Tribunal de Justícia va reconèixer que cap país de la Unió Europea ni la ONU accepten que Marroc tingui cap mandat per administrar el territori del Sàhara Occidental, i per tant, no es pot garantir que els productes agrícoles o pesquers que s'exporten des de Marroc a Europa no provinguin del territori saharaui, cosa que implicaria que la UE estaria donant cobertura a un acte de pillatge contrari als drets dels saharauis. Per tant, l'acord seria vàlid si només exportés productes provinents del Marroc i no del Sàhara, però això implicaria la supervisió del Consell de la Unió Europea perquè la sentència tampoc reconeix que el Marroc sigui apte per supervisar aquesta qüestió.

Els 28 països de la UE han autoritzat els serveis jurídics del Consell de la UE a recórrer la sentència, cosa per a la qual tenen dos mesos, perquè volen poder comercialitzar amb el Marroc en els termes avantatjosos que l'acord promou (sobretot hortalisses fora de temporada i peix) i perquè no volen entrar en conflicte amb un veí que juga al màxim la carta del control de la immigració i del terrorisme. Però en tot cas, s'haurà de contemplar, tal com deixa clar la sentència, que el Front Polisari és el "representant legítim" i l'"interlocutor vàlid" del territori saharaui, i en aquest sentit el seu representant a la UE ha declarat que estan llestos per obrir un nou capítol de negociacions amb la UE i les empreses interesades per trobar un terreny legal perquè puguin comercialitzar respectant el Dret Internacional.

Veurem què acaba passant, però en tot cas es tracta d'un pas endavant, que ajuntant-lo a la determinació de l'enviat especial de ONU per al Sàhara, Christopher Ross, que vol que el poble saharaui tingui la última paraula sobre la solució al conflicte, i el fet que Suècia estigui estudiant ser el primer país europeu que pugui reconèixer el Sàhara Occidental (cosa que ha fet que Marroc llanci un boicot encobert contra Ikea i altres empreses sueques per la seva "postura hostil"!), vol dir que algunes coses s'estan movent en aquest conflicte.En español:


EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA UE ANULA ACUERDO COMERCIAL CON MARRUECOS


El pasado 10 de diciembre, Día Internacional de los Derechos Humanos, conocimos una noticia muy oportuna: el Tribunal de Justicia de la Unión Europea hizo caso a la demanda del Frente Polisario y anuló el acuerdo de libre comercio en materia agrícola y pesquera entre la UE y Marruecos por violar los derechos de los saharauis.

La sentencia supone un triunfo histórico para el Frente Polisario porque es la primera vez, en los 40 años de ocupación marroquí del Sahara, que se ha anulado un acuerdo internacional entre la UE y Marruecos ignorando las presiones del monarca marroquí Mohamed VI.

España colonizó el Sahara Occidental hasta 1975, año en que, en la muerte de Franco y buscando complacer a Francia y EEUU, en lugar de entregar la soberanía del territorio al pueblo que allí vivía, la entregó fraudulentamente a Mauritania y Marruecos. Cuando Mauritania se retiró derrotada por el Frente Polisario, Marruecos, que había aceptado quedarse la mitad del territorio, pasó a ocupar militarmente la totalidad. Desde entonces, la mitad de la población saharaui vive refugiada en el desierto de Argelia, donde llegaron escapando del bombardeo marroquí de los civiles en fuga, y la otra mitad ha quedado atrapada en el Sahara ocupado, donde el régimen alauí y la población colona practican políticas de discriminación económica y social y políticas culturales de 'marroquinización' de la población.

El Tribunal de Justicia reconoció que ningún país de la Unión Europea ni la ONU aceptan que Marruecos tenga ningún mandato para administrar el territorio del Sahara Occidental, y por tanto, no se puede garantizar que los productos agrícolas o pesqueros que se exportan desde de Marruecos a Europa no provengan del territorio saharaui, lo que implicaría que la UE estaría dando cobertura a un acto de pillaje contrario a los derechos de los saharauis. Por lo tanto, el acuerdo solo sería válido si solo exportara productos provenientes de Marruecos y no del Sahara, pero esto implicaría la supervisión del Consejo de la Unión Europea porque la sentencia tampoco reconoce a Marruecos apto para supervisar esta cuestión.

Los 28 países de la UE han autorizado los servicios jurídicos del Consejo de la UE a recurrir la sentencia, para lo cual tienen dos meses, porque quieren poder comercializar con Marruecos en los términos ventajosos que el acuerdo promueve (sobre todo hortalizas fuera de temporada y pescado) y porque no quieren entrar en conflicto con un vecino que juega al máximo la carta del control de la inmigración y el terrorismo. Pero en todo caso, se deberá contemplar, tal como deja claro la sentencia, que el Frente Polisario es el "representante legítimo" y el "interlocutor válido" del territorio saharaui, y en este sentido su representante en la UE ha declarado que están listos para abrir un nuevo capítulo de negociaciones con la UE y las empresas interesadas para encontrar un terreno legal para que puedan comercializar respetando el Derecho Internacional.

Veremos qué acaba pasando, pero en todo caso se trata de un paso adelante, que junto a la determinación del enviado especial de ONU para el Sahara, Christopher Ross, que quiere que el pueblo saharaui tenga la última palabra sobre la solución al conflicto, y el hecho de que Suecia esté estudiando ser el primer país europeo que pueda reconocer el Sahara Occidental (lo que ha hecho que Marruecos lance un boicot encuebierto contra Ikea y otras empresas suecas por su "postura hostil"!), quiere decir que algunas cosas se están moviendo en este conflicto.


(Carta 452)

1 comentari:

  1. Article molt interessant per saber què s'està movent:
    "Gran Bretaña se convierte en el principal aliado del Polisario en la Unión Europea y la ONU"
    http://alifpost.com/gran-bretana-se-convierte-en-el-principal-aliado-del-polisario-en-la-union-europea-y-la-onu/

    ResponElimina