4 de setembre de 2003

L'OMC, OXFAM I ELS PETITS PRODUCTORS

Del 10 al 14 de setembre se celebrarà a Cancun una trobada internacional de l'Organització Mundial del Comerç (OMC), que intentarà seguir el procés de globalització capitalista que apunta al lliure mercat, com si fos una cosa molt positiva que ha d'ajudar a tothom, els pobres inclosos ja que se suposa que així ho deixaran de ser. Actualment el món no es troba en una situació de lliure mercat. Els informes d'Oxfam ho apunten clarament, el grau de proteccionisme d'EEUU, d'Europa i del Japó és molt gran, mentre que països com Niger, Haití i altres dels més pobres del món sí que tenen unes econòmies que permeten l'entrada d'inversions estrangeres sense arancels, sense proteccionisme. Tot i això, dins el marc de l'OMC, els països rics pressionen als altres a obrir les seves economies en els sectors on les seves multinacionals poden entrar a treure'n beneficis. Davant de l'actual injustícia en la que els rics es protegeixen i obliguen els pobres a desprotegir-se comercialment, Oxfam planteja una solució falsa i és la que tot el món apliqui el lliure mercat, els països pobres, però també els rics, per tal que la situació de partida sigui d'igualtat, encara que està clar que no ho són. També demana el mateix des del Brasil el president Lula, ja que el seu país sí que tindrà capacitat per exportar en un lliure mercat i se n'espera beneficiar. Però cal entendre que el lliure mercat no és bo ni dolent per definició, sinó que depèn de la potència de cada actor econòmic. A les multinacionals els resulta molt beneficiós, mentre que per als petits productors és nefast perquè no tenen capacitat per poder practicar el comerç internacional i, al mateix temps, es veuen sobrepassats en la competició desigual amb les potentíssimes empreses transnacionals. Si pregunteu als petits productors de casa nostra i de qualsevol país, el lliure mercat els suposa una amenaça perquè els mercats es tornen molt inestables, cosa que no preocupa a les multinacionals que poden buscar els mercats que els convenen més. Per tant, em sembla que Oxfam encerta el diagnòstic, però s'equivoca en la medicina i crea confusión en la gente que confia en Oxfam. No a l'OMC, ni a la dictadura dels mercats i de les multinacionals.

(Carta 36)

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada